Yritys - Maston
Mastonin tehdas Mastonin tehdas

Maston lyhyesti

Maston Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1968, jolloin Suomessa otettiin aerosolituotannon ensiaskeleita. Tänään olemme kasvaneet aidoksi kansainväliseksi yritykseksi ja valmistamiamme tuotteita myydään noin neljässäkymmenessä maassa Australiaa myöten. Olemme henkilöstön omistama innovatiivinen pintakäsittelyn osaaja, aito Suomalainen yritys. Tehtaamme sijaitsee Veikkolassa, noin 20 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä.

Purjevene Purjevene
MASTON ON SUOMALAINEN YRITYS.

Asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE (1.1.2018 alkaen)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1.         Rekisterinpitäjä

Maston Oy

Teollisuustie 10, 02880 Veikkola, Finland

Puh: 020 7188 580

Sähköposti: maston@maston.fi

 

Y-tunnus: 0680640-0

 

2.         Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jaana Stenbäck / Maston Oy

Asiakaspalvelu: 020 7188 580

maston@maston.fi

 

3.         Rekisterin nimi

Maston Oy asiakasrekisteri

 

4.         Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa sähköisesti tai paperisena. Esimerkiksi asiakkaille lähetettävät tiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää. Maston Oy saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tiedotteita ja muita tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen sinua palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen sinulta palautetta tuotteista ja palveluista. Maston Oy saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinulle mahdollisista uusista tuotteista tai palveluista.

 

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Maston Oy:n markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin, joita voidaan kerätä tuotekohtaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja toimintojen ohjaaminen.

 

5.         Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä saatetaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

-           etu- ja sukunimi

-           yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)

-           sukupuoli

-           henkilötunnus (suostumuksen perusteella)

-           asiakkuuden alkamisajankohta

-           asiakkaalle kohdistetut kampanjat / tarjoukset sekä niiden käyttö

-           suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

-           suoramarkkinointivalinnat

-           Maston Oy asiakkaan digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot

-           asiakaspalvelupuhelujen sähköpostit ja verkkokeskustelut

 

Maston Oy tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot 

-           ostohistoria

-           laskutusta, toimituksia, palautuksia ja perintää koskevat tiedot (lukuun ottamatta pankkitili- tai luottokorttitietoja, elleivät ne ole tarpeen maksun palauttamiseksi)

-           palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.

 

Maston Oy tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

-           olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta

  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla asiakas käyttää tuotteitamme ja palvelujamme. 

 

Maston Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen päivityspalveluja, sosiaalisia mediapalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Esim. tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Maston Oy saattaa jakaa henkilötietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Tietoja voidaan myös jakaa maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

 

 

Tämä merkki kertoo Sinulle, että kyseinen Maston spraytuote on varustettu patentoidulla sinisellä säätösuuttimella. Se takaa onnistuneen lopputuloksen.

Ympäristö ja me

Tuote- ja tuotantoratkaisuissa huomioimme aina myös ympäristölle aiheutuvan kuormituksen.

Esimerkiksi vesiohenteinen Maston H2O! spraymaali sisältää 90 % vähemmän ympäristölle haitallisia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Tehtaamme Veikkolassa lämpiää puupelleteillä ja täyttää jo nyt kaikki tulevaisuuden turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Kaikki tuotteemme täyttävät aina viimeisimmät lait ja asetukset. Maston aerosolitölkkien korkit on valmistettu kierrätysmuovista. Kierrätämme tehtaallamme kaiken mahdollisen metallin - kun kaikki hyötykelpoinen metalli saadaan kierrätettyä, säästetään merkittävästi uusiutumattomia luonnonvaroja.