Företaget - Maston
Mastons fabrik Mastons fabrik

Maston i korthet

Maston Oy:s rötter sträcker sig till år 1968, när man tog de första stegen inom aerosolproduktion i Finland. I dag har vi utvecklats till ett genuint internationellt företag och våra produkter säljs i cirka fyrtio länder så långt som till Australien. Vi är en personalägd, innovativ expert på ytbehandling, ett äkta finländskt företag. Fabriken ligger i Veikkola, cirka 20 km från Helsingfors.

MASTON ÄR ETT FINLÄNDSKT FÖRETAG.

VI ERBJUDER UPPLEVELSER AV FRAMGÅNG

Målning ger människor upplevelser av framgång, avkoppling och stolthet över att få se vad man själv åstadkommit. Ofta är ett föremål man själv tillverkat eller finishat mycket värdefullare än ett som man köpt färdigt i butiken. De värderingar som är kopplade till våra produkter är enkelhet, snabbhet och ett bra resultat.

STRATEGI

Mot morgondagens Maston

Vi har en klar målsättning: vi vill klara oss bättre än marknaden och samtidigt hålla fast vid vår långsiktiga lönsamhet.  Vår styrka är förmågan att skapa mervärde med hjälp av innovativa produkter och en unik förpackningskonstruktion. Vi känner till slutanvändarnas behov och utvecklar våra produkter utifrån dessa.

Vår mission

Vi gör det enklare att måla.

Vår vision

Vi är ett internationellt bolag och europeisk kvalitetsföregångare inom sprayfärger. Våra produkter skiljer sig klart från våra konkurrenters såväl gällande egenskaper som utseende. Vi förstår konsumenternas beteende bättre än våra konkurrenter och är därför det mest eftertraktade märket i vår kategori.

Våra målsättningar

Slutanvändarna upplever en känsla av framgång när de använder vår produkt och de är beredda att rekommendera dem till sina vänner. Vi är alltid ett alternativ till målning med pensel när små föremål ska målas. Vi har de lojalaste kunderna och är en utmärkt arbetsplats. Vi växer avsevärt snabbare än marknaden och vårt ekonomiska resultat är betydligt bättre än hos våra konkurrenter.

Produktutveckling och patent

I vår produktutveckling beaktar vi alltid slutanvändarens värderingar. Vi utvecklar våra sprayfärger baserat på följande värderingar:

  1. Utmärkt täckförmåga och ytkvalitet
  2. Rinner inte
  3. Snabb torktid
  4. Mindre färgdamm
  5. Så luktfritt som möjligt

Vi har utvecklat och patenterat flera lösningar som bland annat underlättar användningen av produkterna, ger ökad miljövänlighet och säkerhet samt förbättrar slutresultatet. Till exempel:

Den vattenlösliga Maston H2O!-sprayfärgen är enligt EU:s direktiv 2008/47/EG klassificerad som oantändlig, som första inom EU. Maston ACRYLcomp täcker upp till 3 kvadratmeter och man kan måla den på ett avstånd av 15 centimeter.

Det här märket talar om för Dig att den här Maston-sprayfärgen är försedd med ett patenterat blå regleringsmunstycke. Det garanterar ett lyckat slutresultat.

MILJÖN OCH VI

I våra produkt- och tillverkningslösningar beaktar vi också alltid den belastning dessa utgör på miljön.

Till exempel den vattenlösliga Maston H2O!-sprayfärgen innehåller 90 % mindre organiska föreningar som är skadliga för miljön (VOC). Vår fabrik i Veikkola uppvärms med träpellets och uppfyller redan nu alla framtida säkerhets- och miljökrav. Alla våra produkter uppfyller alltid kraven i de senaste lagarna och förordningarna. Locket på Maston-aerosolburkarna är tillverkade av återvunnen plast. I vår fabrik återvinner vi all möjlig metall – då all återvinningsbar metall återvinns sparar vi avsevärt på icke förnybara naturresurser.