Företaget - Maston
Mastons fabrik Mastons fabrik

Maston i korthet

Maston Oy:s rötter sträcker sig till år 1968, när man tog de första stegen inom aerosolproduktion i Finland. I dag har vi utvecklats till ett genuint internationellt företag och våra produkter säljs i cirka fyrtio länder så långt som till Australien. Vi är en personalägd, innovativ expert på ytbehandling, ett äkta finländskt företag. Fabriken ligger i Veikkola, cirka 20 km från Helsingfors.

MASTON ÄR ETT FINLÄNDSKT FÖRETAG.

Maston Registerbeskrivning

PRIVATPOLITIK

Alla har rätt att veta vilken information om honom som lagras i olika register.
Rätten att inspektera uppgifter, utövandet av rätten att inspektera och rättelse av uppgifter regleras av EU: s allmänna dataskydds förordning (2016/679).

Maston Oys viktigaste personliga register som innehåller kund- och partnerskapsinformation och deras beskrivningar av dataskydd är uppdelade på grundval av personliga register nedan. Andra sekretesspolicyer om personliga register kommer att ges separat på begäran.

Det här märket talar om för Dig att den här Maston-sprayfärgen är försedd med ett patenterat blå regleringsmunstycke. Det garanterar ett lyckat slutresultat.

MILJÖN OCH VI

I våra produkt- och tillverkningslösningar beaktar vi också alltid den belastning dessa utgör på miljön.

Till exempel den vattenlösliga Maston H2O!-sprayfärgen innehåller 90 % mindre organiska föreningar som är skadliga för miljön (VOC). Vår fabrik i Veikkola uppvärms med träpellets och uppfyller redan nu alla framtida säkerhets- och miljökrav. Alla våra produkter uppfyller alltid kraven i de senaste lagarna och förordningarna. Locket på Maston-aerosolburkarna är tillverkade av återvunnen plast. I vår fabrik återvinner vi all möjlig metall – då all återvinningsbar metall återvinns sparar vi avsevärt på icke förnybara naturresurser.