Miljön och vi - Maston

Miljön och vi VI BÄR VÅRT ANSVAR

På fabriken i Veikkola sker uppvärmningen ekologiskt med Vapos träpellets. Träpelletsen är komprimerat bränsle, som tillverkats av kutterspån eller sågspån. Förbränningen av träpellets ökar inte koldioxidutsläppen från energiproduktionen, eftersom den koldioxid som frigörs binds vid ny trätillväxt. I likhet med andra träbränslen är pellets i praktiken ett svavelfritt bränsle. Utsläppen av kolmonoxid och kväve från rätt inställda förbränningsanläggningar hålls små, eftersom förbränningen är under kontroll tack vare att bränslet håller en jämn kvalitet och inmatningen sker jämnt.

Stöd hållbar utveckling genom att återvinna

Vi erbjuder dig produkter som möjliggör en hållbar utveckling genom att du kan restaurera de flesta gamla och återvinningsbara produkternas ytmaterial. Vårt mål är att garantera goda livsvillkor för nuvarande och kommande generationer. Visste du att hattarna på Mastons aerosolburkar är tillverkade av återvunnen plast?

MASTONS AEROSOLBURKAR OCH FÄRGBURKAR KAN ÅTERVINNAS!

Använda färgburkar och aerosolbrukar upplevs ofta som farligt avfall. Det är de också om de ännu innehåller produkt eller om aerosolburkarna ännu innehåller tryck. När de är tomma är de helt jämförbara med annat metallförpackningsavfall, och de kan återvinnas precis som annat metall, i insamlingskärl för små metallföremål. Metallinsamlingskärlen är avsedda för små metallföremål som uppkommer i hushållen. Kastruller och små bil- och maskindelar samt tomma färg- och aerosolbrukar hör hit. Stort metallskrot kan föras till ett skrotföretag eller metallinsamlingen på soptippen. Om all återvinningsbar metall kan återvinnas, sparar vi på icke förnybara naturresurser. I produktionen av produkterna sparas energi när man använder återvunna råmaterial istället för nya.

Iaktta följande innan du sätter en färg- eller aerosolförpackning i insamlingskärlet:

Aerosoler:

  1. Aerosolburken är tom när du varken känner eller hör något kluckande ur den när du skakar om den, och när det inte pyser även om du trycker på ventilknoppen, och ingen drivgas eller annat ämne kommer ut.
  2. När du återvinner en burk ska du om möjligt ta loss plastkåpan och även ventilknoppen från burken.
  3. Sätt den tomma aerosolburken i samma insamlingskärl som övrigt metallförpackningsskrot. Aerosolburkar i aluminium och plåt duger för återvinning.

Färgburkar:

  1. Ett färgkärl i metall duger för återvinning när det är tomt och penselavtorkat.
  2. I koniska kärl görs ett hål i bottnen för att säkerställa luftcirkulation och tomhet.
  3. Metallocken sätts separata i insamlingskärlet för små metallföremål. Locket måste alltid tas bort från burken.
  4. Stora partier från yrkesmässig verksamhet levereras till ett separat metallinsamlingsställe eller en skrothanterare.


Halvtomma aerosolburkar och färgburkar med våt färg måste föras till ett insamlingsställe för farligt avfall. Om en aerosolburk inte har tömts, lönar det sig att spara den för kommande behov eller ge den till någon annan, eftersom aerosolen hålls användningsduglig i burken i praktiken hur länge som helst.

Miljölänkar:
Finlands miljöcentral - www.ymparisto.fi
Mepak-Kierrätys Oy - www.mepak.fi