Snabbguide för spraymålning - Maston

Snabbguide för målning

Det är lättare att måla med sprayfärger än du tror. Även om du aldrig förut skulle ha målat med sprayfärg, garanterar vi att du lyckas, om du följer dessa enkla instruktioner.

 

SE INSTRUKTIONERNA NEDAN

Se våra lätta målningsinstruktioner nedan, så lyckas du. Observera att ett jämnt underlag är en förutsättning för en proffsig yta.
Vi rekommenderar att du alltid grundmålar.

Så lyckas du

1. Läs instruktionerna

Läs alltid instruktionerna innan du börjar på burken, maston.fi eller med QR-koden på förpackningen.

2. Slipa ytan

Slipa ytan noggrant innan du behandlar den så garanterar du att ytan blir snygg och hållbar. Börja slipa från en möjligast stor slät yta. Om du slipar en träyta slipa alltid i riktning med fibrerna. Om du slipar en metallyta kom alltid ihåg att slipa åt samma håll. För att fylla ut ojämnheter rekommenderar vi kitt. Låt kittet torka väl innan du slipar ytan. Då ytan är jämn, avlägsna slipdammet väl och börja sedan den egentliga ytbehandlingen.

3. Rengör ytan som ska målas

Den yta som skall målas bör alltid noggrant rengöras innan du målar. På detta sätt garanterar du att den målade ytan håller längre. Börja genom att rengöra, ta bort fett och smuts från ytan, du lyckas bäst med aceton eller tinner. Använ d ej lacknafta eller terpentin, de lämnar en hinna på den yta som skall rengöras. Det är inte alltid nödvändigt att använda lösningsmedel då ytan rengörs. Det räcker oftast att du torkar av dammet med en luddfri trasa. Om ytan varit målad tidigare rengör ytan så gått det går från gammal målfärg. Provmåla på en mindre yta, så garanterar du att målfärgen passar till ytan som skall behandlas. Vi rekommenderar att du alltid provmålar först.

4. Skaka burken

Sprayburken bör skakas mycket väl innan du börjar måla. Genom att skaka burken väl garanterar du en jämn sprayning och att burkens ventil och munstycke fungerar felfritt. Skaka burken 1-2 minuter, helst upp och ner. Kulorna och de tunga pigmenten lossnar då från burkens botten. Beräkna tiden från det att du hör att kulorna skramlar i burken. Detta underlättar målningsjobbet och gör homogeniseringen snabb are. Då du skakat om sprayburken så fungerar den som en färgspruta och den målade ytan blir jämn och fin.

5. Provmåla innan du målar den egentliga

Provmålning rekommenderar vi att du gör på ett område som ej är synligt. En spraying räcker. Låt ytan torka och kolla om den valda färgen passar för ytan. Om ytan tidigare varit målad är det viktigt att du utför en provmålning. Sprayfär gens lösningsmedel kan reagera med den tidigare ytbehandlingen och målningen kan misslyckas. Vi rekommenderar att du alltid gör en provmålning för att arbetet skall lyckas och för att få ett snyggt slutresultat.

6. Skydda de ytor som inte ska målas

Skydda väl de ytor som du inte har för avsikt att måla.

7. Avstånd

Då du målar med sprayfärger är det viktigt att komma ihåg rätt avstånd till ytan. Om du sprayar för nära på en lodrät yta kommer färgen att rinna. På vågräta ytor bildas en så kallad appelsinyta och färgen kan tryckas utåt från spraynin gmittpunkten mot kanterna. Om du sprayar från ett för långt avstånd blir färgen som en slöja på ytan. Då blir målytans opacitet lägre och ytans glans blir sämre. Då du målar mindre ytor blir konsumtionen större, eftersom en stor del av mål färgen sprayas förbi den egentliga ytan. Avståndet spelar en stor roll hur länge ytan kommer att hålla. Då ytan är målad på rätt avstånd är ytans tjocklek och hållbarhet bra. Avstånd till det objekt som skall målas: - Blue Sprayjet munstycke 20 cm - övriga munstycken 30 cm

8. Reglerbart munstycke

Om produkten är utrustad med det blå regleringsmunstycket, har munstycket en röd regleringsdel, som du kan vrida för att ändra riktningen på den ovala måldimman.

9. Spraya på färg i flere lager

Spraya färg på ytan i cirka tre lager från rätt avstånd. Spraya med en avslappnad handrörelse fram och tillbaka över den yta som skall målas. Gör ej cirklande rörelser med sprayburken. Låt ytan torka i ungefär fem (5) minuter innan du m ålar följande lager. Fortsätt att spraya på färg tills du fått den nyans du önskar. Genom att måla flere lager får du passlig färgtjocklek och målfärger rinner ej av det målade objektet. Genom att måla kors och tvärs garanaterar du en jämnt tjock yta. Paus mellan de olika lagren gör att målfärgen torkar snabbare. Den målade ytan bli hållbarare och snyggare. Möjlig efterbehandling gör du också snabbare.

10. Du kan måla pånytt efter 15 min / 7

Spraymålning lyckas bäst om du målar enligt vått på vått-metoden. Måla ytan efter 15 minuter från det att du grundmålat och om du lackar ytan så gör det 15 minuter efter ytmålningen. Om det går mer än 15 minuter innan du ytmålar, bör du vänta tills grundmålningen är helt och hållet torr. Torkning i rumstemperatur (+ 20 °C) kan ta upp till 7 dygn. Samma råd gäller om du korrigeringsmålar grund- eller ytmålning eller om du lackar ytan i efterhand. Spraymålfärgen innehåller lösningsmedel som torkar snabbt. Detta betyder att den målade ytan torkar snabbt. Samtidigt avdunstar lösningsmedlet långsammare från ytan. Om du sprayar färg på ytan som torkat i några timmar mjuknar det förra lagret upp och ytan börjar spricka. Den glansiga ytan blir matt. Genom att måla på våt yta blir du snabbt klar och får ett snyggt slutresultat. Bra slutresultat får du också genom att låta färgen torka länge och det ger dig en möjlighet att jobba långsiktigt. Kom alltså ihåg att måla inom 15 minuter eller låt målningen torka i minst sju (7) dygn.

11. Rengör slutligen munstycket

Sprayburkens munstycke rengör du genom att hålla burken upp och ner. Tryck ner munstycket tills det enbart kommer drivgas ur munstycket. Rengör alltid munstycket, också då du håller en kort paus, drivgasen tar ej slut fast du skulle gör a ett tjugotal rengörningar. Om du ej rengör sprayburken torkar målfärgen i ventilen och täpper till munstyckets tunna kanaler. Då munstycket är tilltäppt är produkten oanvändbar och den bör förstöras som problemavfall. Genom att rengöra sprayburken och munstycket; - kan du använda all målfärg som finns i burken - får du en jämnare ytan när du målar - du sparar på naturen – en tom sprayburk och plastkork kan återvinnas!