Snabbguide för målning - Maston

Snabbguide för målning

Det är lättare att måla med sprayfärger än du tror. Även om du aldrig förut skulle ha målat med sprayfärg, garanterar vi att du lyckas, om du följer dessa enkla instruktioner.

 

SE INSTRUKTIONERNA NEDAN

Se våra lätta målningsinstruktioner nedan, så lyckas du. Observera att ett jämnt underlag är en förutsättning för en proffsig yta.
Vi rekommenderar att du alltid grundmålar.

Snabbguide för målning

1. Läs instruktionerna

Läs alltid instruktionerna innan du börjar på burken, maston.fi eller med QR-koden på förpackningen.

2. Slipning och grundmålning

2. Slipning och grundmålning Förbered ytan som ska målas. Slipa vid behov med sandpapper och torka bort slipdammet med en fuktig trasa och låt torka. Om det finns större ojämnheter, ska du först spackla, slipa och torka av.

3. Rengör ytan som ska målas

Rengör ytan som ska målas från smuts, damm och fett t.ex. med fettborttagning.

4. Skaka flaskan

Skaka flaskan enligt den anvisade tiden så att färgmedlet blandas jämnt. Normalt 2–3 min.

5. Gör en provmålning

Gör en provmålning på en liten yta som inte blir synlig. På detta sätt kan du säkerställa att produkten lämpar sig för ytan som ska målas.

6. Skydda de ytor som inte ska målas

Skydda väl de ytor som du inte har för avsikt att måla.

7. Avstånd

Kontrollera målningsavståndet på burkens piktogram. Avståndet varierar mellan 15 och 40 cm beroende på produkt. Det är viktigt att du följer instruktionen för att du ska lyckas.

8. Reglerbart munstycke

Om produkten är utrustad med det blå regleringsmunstycket, har munstycket en röd regleringsdel, som du kan vrida för att ändra riktningen på den ovala måldimman.

9. Flera tunna skikt

Börja alltid med ett mycket tunt skikt. Spraya tunna skikt, från sida till sida, vertikalt och sedan vågrätt. Låt föregående skikt alltid bli dammtorrt i 3–5 min innan du målar nästa skikt.

10. Torktid

Följ de rekommenderade torktiderna och låt ytan torka helt.

11. Rengör slutligen munstycket

Vänd flaskan upp och ner och spraya tills endast drivgas kommer ut.

Ladda snabbguiden för målning som pdf >>