Ympäristö ja me - Maston

YMPÄRISTÖ & ME Kannamme vastuumme

Veikkolan tehtaassa lämmitys tapahtuu ympäristöä ajatellen Vapon puupelleteillä. Puupelletit ovat polttoainepuristeita, jotka on valmistettu kutterinpurusta tai sahanpurusta. Puupelletin poltto ei lisää energiantuotannon hiilidioksidipäästöä, sillä vapautuva hiilidioksidi sitoutuu puuston uuteen kasvuun. Muiden puupolttoaineiden tapaan puupelletti on käytännöllisesti katsoen rikkivapaa polttoaine. Oikein säädettyjen polttolaitteiden hiilimonoksidi- ja typpipäästöt pysyvät alhaisina, koska polttoaineen tasalaatuisuuden ja tasaisen syötön ansiosta palotapahtuma on hallittu.

Kierrättämällä tuet kestävää kehitystä.

Tarjoamme Sinulle kestävän kehityksen mahdollistavat tuoteet useimpien vanhojen ja kierrätettävien tuotteiden pintamateriaalien kunnostamiseen. Tavoitteenamme on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tiesitkö että, Mastonin aerosolitölkkien korkit on valmistettu kierrätysmuovista!

Mastonin aerosolitölkit ja maalipurkit sopivat kierrätykseen!

Käytetyt maalipurkit ja aerosolitölkit mielletään ongelmajätteeksi. Sitä ne ovatkin, jos niissä on tuotetta jäljellä tai jos aerosolitölkeissä on vielä painetta. Tyhjinä ne ovat täysin verrattavissa muuhun metallipakkausjätteeseen, ja ne voi kierrättää kuten muunkin metallin,  pienmetallikeräysastioihin toimitettuna. Metallinkeräysastiat on tarkoitettu kotitalouksista syntyvälle pienmetallille. Myös kattilat ja pienkokoiset autojen ja koneiden osat sekä tyhjät maali- ja aerosolitölkit ovat tätä. Suurikokoisen metalliromun voi viedä romuliikkeeseen tai kaatopaikan metallinkeräykseen. Jos kaikki hyötykelpoinen metalli saadaan kierrätettyä säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja. Tuotteiden valmistuksessa säästetään energiaa kun käytetään kierrätettyjä raaka-aineita uusien sijasta.

Huomioi seuraavat asiat ennen kuin viet maali- tai aerosolipakkauksen keräilyastiaan:

Aerosolit:

  1. Aerosolitölkki on tyhjä silloin, kun pakkausta ravistettaessa sen sisällä ei tunnu eikä kuulu hölskymistä, ja kun venttiilin nuppia painettaessa ei kuulu pihinää, eikä ulos tule ponnekaasua tai mitään ainetta.
  2. Keräykseen vietävästä tölkistä irrotetaan mikäli mahdollista muovinen suojakupu ja myös venttiilinuppi.
  3. Tyhjä aerosolitölkki viedään samaan keräilyastiaan kuin muukin metalli-pakkausromu. Keräykseen kelpaavat tyhjinä sekä alumiiniset että peltiset aerosolitölkit.

Maalipurkit:

  1. Metallinen maaliastia kelpaa kierrätykseen silloin kun se on tyhjä ja sivellinkuiva.
  2. Kartioastioihin tehdään pohjaan reikä ilmankierron ja tyhjyyden varmistamiseksi.
  3. Metallikannet toimitetaan pienmetallin keräyspisteeseen erillisinä. Kansi aina on oltava irrallaan purkista.
  4. Isot erät ammattimaisesta käytöstä toimitetaan erilliseen metallinkeräyspisteeseen tai romunkäsittelijälle.


Vajaat aerosolitölkit ja maalipurkit joissa on märkää maalia on toimitettava ongelmajätteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos aerosolitölkkiä ei ole käytetty tyhjäksi, se kannattaa säästää tulevaa käyttöä varten tai antaa se toiselle käyttäjälle, sillä aerosoli säilyy tölkissä käyttökelpoisena periaatteessa vaikka kuinka kauan.

Ympäristö linkkejä:
Suomen ympäristökeskus - www.ymparisto.fi
Mepak kierrätys Oy - www.mepak.fi

Yleisötiedote Maston Oy:n tehtaalla käytettävistä kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta.